XII Tyskie Dni Suzuki

Posted on 20 lutego 2014

XII Tyskie Dni Suzuki

Od 30 stycznia do 2 lutego 2014 nasi uczniowie wraz z dziećmi z Polski południowej szlifowali swoje umiejętności na XII Tyskich Dniach Suzuki. Warsztaty skrzypcowe jak zwykle urozmaicone zostały zajęciami tanecznymi i plastycznymi. Młodzi skrzypkowie grali również w orkiestrach – które wykonywały m.in. utwory Svena Sjorgena. Utwory te poprowadził sam kompozytor. A uwielbiany przez dzieci Pan Marcin Pokusa, który poprowadził zajęcia i koncert
muzyki góralskiej.