Z Muzyczną Wizytą w Przedszkolu Hippek

Posted on 17 marca 2015

Z Muzyczną Wizytą w Przedszkolu Hippek

Nasz Koncert wysłuchały dzieci z Artystyczno-Jęzukowego Przedszkola Hippek w Oleśnicy. Wykonawcami byli też bardzo młodzi artyści – nawet uczący sie dopiero 2 miesiące.

                                                                                                                                                                

27 marca 2015 w piątek wybieramy się z Koncertem do Przedszkola Hippek w Oleśnicy. Koncert jest prezentacją skrzypiec dla wychowanków Przedszkola.

Zbiórka w Przedszkolu o 9.50 ul. Krzywoustego 2 . Występujemy o 10.00.
Proszę o lekko elegancki ubiór.
Próba oczywiście jest na zajęciach grupowych…