Muzyczny Zakątek

Nauczanie gry na skrzypcach Metodą Suzuki (i nie tylko)

Metoda Suzuki:

O Metodzie Suzuki

Shinischi Suzuki Twórca metody, wybitny pedagog Shinishi Suzuki wierzył w możliwość uczenia gry na instrumencie każdego dziecka. Uważał, że wszyscy maja talent, który należy odpowiednio rozwijać. Tą metodą mogą być uczone nawet 2 – 3 letnie dzieci.

Tak wczesne rozpoczynanie nauki jest związane ze szczególnie intensywnym rozwojem słuchu i pamięci do 5 roku życia. Początkowo, nauka gry odbywa się ze słuchu. Kładzie się nacisk na rozwój zdolności słuchowych dziecka, rozwój pamięci, wrażliwości muzycznej oraz sprawności technicznej. Naturalnym sposobem uczenia się dzieci jest naśladowanie rodziców, nauczycieli, rówieśników. Tak samo, jak poprzez słuchanie, naśladowanie, powtarzanie i doskonalenie uczą się one mówić w języku swoich rodziców. Postępy w nauce zależą więc w dużym stopniu od zaangażowania rodziców, będących „domowymi nauczycielami” dziecka.

W metodzie kładzie się nacisk na stworzenie przyjaznego dziecku środowiska muzycznego, w którym ono może wzrastać. Nauka i zabawa są ze sobą splecione. Każde dziecko opanowuje kolejne utwory i umiejętności w swoim tempie. Rodzinna atmosfera na zajęciach sprzyja również nawiązywaniu bliższych przyjaźni między uczniami, a nawet całymi rodzinami.

Metoda została opracowana z myślą o wszystkich dzieciach tak, aby każde dziecko mogło nauczyć się grać na skrzypcach, a nie dla kształcenia tylko dzieci wybitnie uzdolnionych. Przed rozpoczęciem nauki nie sprawdza się ich uzdolnień i predyspozycji.

Celem nauczania tą metodą jest wszechstronny rozwój dziecka, uwrażliwienie na piękno, budowanie poczucia własnej wartości. Wczesne nauczanie muzyki ma również wpływ na rozwój innych zdolności, w tym: językowych, matematycznych, manualnych, koordynację, pamięć. Dziecko uczy się również współpracy z innymi ludźmi, koncentracji na wykonywanym zadaniu i regularnej pracy dla osiągania wyznaczonych celów, co jest bardzo istotne dla przyszłej nauki w szkole, jak i w całym dorosłym życiu.

do góry

Historia

Twórca metody, wybitny pedagog Shinishi Suzuki wierzył w możliwość uczenia gry na instrumencie każdego dziecka. Uważał, że wszyscy maja talent, który należy odpowiednio rozwijać. Tą metodą mogą być uczone nawet 2 – 3 letnie dzieci.

Twórcą metody był Japończyk Shinichi Suzuki, urodzony w Nagoi w 1898 r. Jego ojciec, lutnik Masakichi Suzuki, był właścicielem wytwórni instrumentów. Naukę gry na skrzypcach Shinichi rozpoczął dopiero w wieku 17 lat, zafascynowany nagraniem „Ave Marii” F. Schuberta. Początkowo słuchał wielu nagrań i samodzielnie starał się je naśladować. Następnie uczył się w Tokio, a studia kontynuował w Berlinie m.in. u Karla Klinglera. W 1928 roku Suzuki powrócił z żoną Waltraud do Japonii. Prowadził działalność artystyczną, grał z braćmi w kwartecie smyczkowym oraz zaczął uczyć gry na skrzypcach. Propozycja uczenia 4-letniego dziecka skłoniła go do poszukiwania właściwej metody pracy z małymi dziećmi. Po licznych doświadczeniach stworzył cały system metodyczno – filozoficzny, w którym dziecko dzięki pomocy pedagoga oraz troskliwego rodzica rozwija swoje zdolności poprzez grę na skrzypcach. Swoją filozofię opisał on w książce „Nurtured by Love” (Karmienie miłością – polskie tłumaczenie). Po wojnie w 1945 roku w Matsumoto w Japonii powstał Instytut Rozwoju Talentu, w którym dzieci uczą się grać również na innych instrumentach. W latach 60-tych ten system metodyczny odniósł sukces w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a obecnie jest rozpowszechniony na całym świecie. W Polsce Metodą Suzuki uczone są dzieci od ok. 10 lat na skrzypcach, fortepianie, gitarze i wiolonczeli. W Warszawie znajduje się siedziba polskiego stowarzyszenia suzuki o nazwie Centrum Rozwoju Uzdolnień Metodą Suzuki (CRUMS).

do góry